Innováció

Mint nagyon sok minden más, az innováció értelmezése is folyamatosan átalakul az új eredmények és felfedezések fényében. A hivatalos kiadványok azonban csak lassan követik ezt a változást, ezért a gyakorlatban dolgozó szakembereknek nem elegendő csak a hivatalosan is elfogadott ismeretekre támaszkodnia. Például a Magyar Innovációs Szövetség honlapja is több, mint egy évtizeddel ezelőtti tanulmányra hivatkozik, amikor az innováció definíciójaként az alábbi meghatározást adja: 

„Az innováció 
 > új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, 
 > új marketing-módszer, vagy 
 > új szervezési-szervezeti módszer bevezetése” 

  • A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat. 
  • Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változásokat. 
  • A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra dobásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben. 
  • A szervezési-szervezeti innováció új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében vagy a külső kapcsolatokban. 

Az IQ Kecskemét munkatársai aktívan részt vesznek a hazai szakmai kezdeményezésekben (pl. IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform) és nemzetközi szakmai szervezetekben is (pl. Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation, EURADA). Az IQ Kecskemét részt vett a „smart factories in the EU member states” pályázatban, ahol „digitális innovációs hub” funkciót alakítunk ki, aminek eredménye képen bekapcsolódtunk Európa innovációs vérkeringésébe. A digitális innovációs hub 4 alappillére:

(Knowledge) Tudás, amely társulva az emberi kreativitással alkot újszerűt, fókuszba helyezve a társadalmi és gazdasági hasznosságot.

(Entrepreneurship) Vállalkozói szemlélet, amely ahhoz kell, hogy az ötletekből és felfedezésekből üzletileg is életképes megoldások szülessenek.

(Sustainability) Fenntarthatóság. A gyakorlatban is megvalósuló új ötleteknek hosszabb távon is működőképesnek, megújíthatóknak kell lennie.

(Z generation) Z-generáció, avagy az új ötletek kiapadhatatlan forrása, amire már ma is lehet építeni, ők az innováció katalizátorai. 

Digital Innovation Hub in Kecskemét is therefore in short:

based on Knowledge

driven by Entrepreneurship

governed by Sustainability

developed for and with the Z generation